Hvor lang er en fisk? Hvor høyt er et tre? Hvor stor er en stein? Svaret på spørsmålet kommer an på omstendighetene og detaljene rundt objektet man spør om.
På samme måte som lengden på en fisk varierer alt etter hvilken art det er, vil også husmodellen, ulik grad av grunnarbeid og omstendigheter rundt oppføring av huset, spille en rolle for hvor lang byggetiden blir.

Forarbeidet er viktig

En fase som er viktig å sette av nok tid til, er fasen før en starter grunnarbeidet og tomtearbeidet. Endringer underveis i byggeprosessen, kan føre til at ting tar lenger tid og at man må betale mer enn man har budsjettert for. Man bør derfor planlegge mest mulig og tenke over behov man kan få i fremtiden, før man igangsetter byggingen.

Man bør aldri velge huset før man har en tomt. Formen på tomten, terreng, utsikt, solforhold og reguleringsbestemmelser er faktorer som spiller inn når man skal velge husmodell. Vi, som forhandler, hjelper deg med å finne ut av dette, sammen med våre arkitekter. Det er også mulig å tilpasse et hus til tomten om dere har funnet et uttrykk dere liker. Er huset utenfor reguleringsbestemmelsene (for eksempel høyde på huset, takform eller tillatt størrelse på tomten), må man søke dispensasjon. Normalt har en kommune 3 uker på å behandle en byggesøknad, men ved en dispensasjonssøknad har kommunen minimum 12 uker behandlingsfrist. Behandlingstiden kan også bli enda lenger, men hvor lang tid kommunen faktisk bruker er veldig varierende.

Et konkret eksempel

Når planleggingsfasen er over og man kan sette i gang med byggeprosessen, deler vi det oftest inn i tre faser;

Byggesøknad og prosjektering
Grave- og betongarbeid
Oppføring av huset

På illustrasjonen under ser dere hvordan en tidslinje for husbygging kan se ut. Tiden vil naturligvis variere veldig fra prosjekt til prosjekt. Når kontrakt er signert med forhandler, vil dere få en fremdriftsplan på akkurat deres prosjekt.

Tidslinjen er delt inn i fire deler, fordi vi også har med planleggingsfasen i tidsberegningen.

I den siste fasen kommer tiden litt an på om man velger å legge inn egeninnsats eller ikke. Tidsaspektet på egeninnsats kommer an på byggherren (deg). Dersom det er satt av en viss tid, vil hele prosessen være avhengig av at denne tiden blir holdt. Det er per i dag færre og færre som legger inn egeninnsats, mye på grunn av at hverdagen ellers er travel nok. I tillegg er det stadig større krav til bolighus, noe som gjør at det er viktig at alt blir gjort riktig og at det er kvalitet på arbeidet.

Oppføring av huset

I dag finnes det ganske mange ulike måter å bygge et hus på. Modul-bygg, element-hus og pre-cut er eksempler på alternativer til tradisjonell bygging. De ulike oppføringsmåtene man har, vil selvsagt påvirke tiden man bruker. Uansett om man velger et modul-hus som er produsert rom for rom på en fabrikk, eller om man velger å stole på dyktige fagfolk som setter opp huset stender for stender, så er det viktigste at oppføringen ikke skal gå på bekostning av kvalitet. Din forhandler hjelper deg å se på hvilke alternativer du har, og hva som er best for deg og ditt behov.

Realistisk tidsplan

Uansett hvordan man legger opp løpet, er det veldig viktig å være realistisk i forhold til hva man setter av til byggetid. Det kan komme uforutsette ting, som gjør at tidsskjemaet sprekker. Men det meste skal være tatt høyde for av forhandleren deres. Dersom man stresser med tiden, og prøver å ta snarveier, kan det gå på bekostning av kvaliteten på arbeidet. Husk at huset skal holde i flere tiår fremover, og at sikkerhet og trygghet kommer først.