Når man skal bygge bolig, er det greit å ha kontroll over kvadratmeterne og hva man sitter med av areal.

Noe av det viktigste du behøver å ha kontroll på, er betydningen av forkortelsene BYA, BTA, BRA og P-ROM. De viser deg blant annet hvor stort du kan bygge på en tomt, og hvor mye areal huset vil ta opp av total-arealet til tomten. Begrepene møter du både i hustegninger, og i reguleringsplaner fra kommunen.

BYA – Bebygd areal

BYA er det arealet bygningen opptar av tomtens areal. Altså hele omrisset av boligen, sett ovenfra. Her inkluderes terrasse (så lenge den er over 0,5m over bakken) og f.eks. biloppstillingsplass. BYA blir særlig viktig å vite om når man skal søke om byggetillatelse. Da ser man på hvor stor utnyttelsesgrad boligen har, og hva som er tillatt i det området tomten ligger på.

BTA – Bruttoareal

BTA står enkelt forklart for hele arealet til boligen, inkludert yttervegger. Er det snakk om flermannsboliger, teller man areal til midten av veggen mot nabo eller fellesareal.

BRA – Bruksareal

BRA er det arealet som er innvendig i boligen, innenfor omsluttende vegger. Dersom boligen grenser til annen bolig (leilighet eller tomannsbolig for eksempel), blir skillevegg mellom bruksenhetene trekt fra. BRA sies å være de arealene du faktisk kan bruke til noe.

P-ROM – Primærrom

P-ROM er de rommene man kan kalle oppholdsrom i en bolig. Det vil si kjøkken, stue, vaskerom, bad, kjellerstue, soverom og lignende. Trapp mellom primærrommene regnes også inn i disse arealene. Bod, tekniske rom, uinredde kjellerrom og lignende, regnes ikke som P-ROM.

Det som er viktig, er at man får kontroll på dette, tidlig i byggeprosessen. Snakk med forhandleren din, slik at du får hjelp av fagfolk til å se på tomt, husets areal og reguleringsplaner.