Hvilken oppvarmingsløsning skal du velge? Hvor mange vanninstallasjoner skal du ha? Når må du bestemme deg for romfordeling?

Store og små spørsmål dukker opp når du skal gjøre valg som skal være med på å forme ditt nye hus, både innvendig og utvendig. Men det er ikke alltid lett å vite om valgene du tar er de rette.

Og noen ganger kan det være for seint å snu.

– Det er veldig mye å tenke på for husbyggere, og noen ganger kan feilvalg føre til frustrasjon og skuffelse når de oppdager at de ikke kan gjøre om på valgene underveis i byggeprosessen. For noen valg låses etter hvert som prosessen skrider frem, sier faglig leder i VestlandsHus, Bjørnar Eldevik.

Når må du ta valgene?

For å unngå å havne i den situasjonen er det lurt å støtte seg til noen som kan hjelpe deg å ta de ulike valgene, før det er for seint.

– Når byggesøknaden er godkjent skal produktvalg og ulike løsninger gjennomgås og avklares i byggemøter før byggearbeidene starter. En god dialog med utbygger underveis er viktig, for her kan du få hjelp til å fatte de rette beslutningene. Hvis du endrer mening langt ut i byggeprosessen vil det bli veldig dyrt å få endret på det, fortsetter Bjørnar.

Dette må du tenke på før husbygging

Det er ikke bare de store, overordnede valgene som må tas tidlig, som valg av husleverandør og hustype. Nedenfor har vi listet opp noen av de viktigste avgjørelsene du bør ha avklart før husbyggingen tar til:

  • oppvarmingsløsning (vannbåren, varmepumpe etc.)

  • vanninstallasjoner (dusj, toalett, vaskemaskin, oppvaskmaskin)

  • belysning (inne og ute)

  • stikkontakter (i forhold til draging av ledninger)

  • lagringsplass

  • romfordeling

Det er ikke å forvente at alle skal ha full kontroll på alle mulighetene og hva som er de beste løsningene, spesielt når det kommer til tekniske valg, som oppvarming, el-anlegg og vanninstallasjoner. Derfor er det viktig å rådføre seg med utbygger tidlig i byggeprosessen.

I VestlandsHus er vi klare for å hjelpe deg på veien.

I vår huskatalog og på vår bloggside finner du dessuten inspirasjon, tips og råd, som kan være en hjelp i forhold til å ta riktige valg før du bygger hus.