Dere har bestemt dere for å bygge hus. Men hva betyr så alle disse beskrivelsene av de forskjellige husleveransene?

Det er mye å sette seg inn i, men vi skal prøve å forklare enkelt hva som er forskjellene.

Et nøkkelferdig hus er en bolig som leveres klar til innflytting, der utbygger har ansvar for å utføre arbeid som er avtalt. I mange tilfeller betyr det at du ikke trenger å involvere deg i byggeprosessen, og at du bare kan vente til alt er ferdig, for så å vri om nøkkelen og sette deg i godstolen.

Betegnelsen på hva som er inkludert i et nøkkelferdig hus er likevel ikke en standard betegnelse, da det avhenger av hva som er avtalt mellom deg og den som skal bygge huset for deg.

Leveransebeskrivelsen avgjør

Det kommer nemlig helt an på hva som står i leveransebeskrivelsen i kontrakten mellom boligkjøper og utbygger. Denne skal redegjøre for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i leveransen fra utbygger. I noen tilfeller kan boligkjøper avtale at visse deler av arbeidet skal være egeninnsats i et nøkkelferdig hus. F.eks å legge gulv eller fliser. Dette er naturligvis helt opp til hver enkelt boligkjøper. Dermed vil betegnelsen nøkkelferdig hus ofte variere fra leverandør til leverandør.

Dette er husmodellen vår, Storhøa. Denne kan du få så nøkkelferdig som du ønsker, etter avtale med din forhandler.

Ikke ferdighus

Nøkkelferdig hus er ikke det samme som ferdighus, et annet “boligbegrep” du sikkert har hørt om. Et ferdighus, som også omtales som kataloghus, er i stor grad ferdig tegnet, utviklet og klart til bygging, før boligkjøper er inne i bildet.

I VestlandsHus har vi kataloghus som er ferdig tegnet, utviklet og klare til bygging. Men i de fleste tilfeller gjør våre kunder endringer på den husmodellen de har sett seg ut i katalogen vår. Da gjør de for eksempel endringer selv, eller i samråd med våre arkitekter, på plantegning eller tegner inn påbygg og tilpasninger til tomten.