Å kjøpe en bolig er en av livets største investeringer. Ofte står valget mellom å kjøpe brukt, eller bygge et hus. Her får du noen tips til hvorfor det kan være lurt å bygge nytt.

En av de opplagte fordelene ved å bygge sitt eget hus er at du får akkurat det huset du vil ha. Du står fritt til å utforme akkurat den planløsningen som passer best for deg og din familie. Følelsen av å flytte inn i et helt nytt hus er også uslåelig!

Når du bygger nytt hus, betaler du kun dokumentavgift på verdien av tomten. Kjøper du et brukt hus, vil samme avgift bli beregnet ut fra hele husets kjøpesum. Forskjellen kan fort bli en betydelig sum!

De nyeste og beste løsningene

Bygger man ny bolig, stilles det krav til de utførendes kompetanse; de plikter å bygge boligen i henhold til de kvalitetskrav som er definert i lov og forskrift. Da har du full kontroll over alt fra det elektriske anlegget, ventilasjon, brannsikring og våtrom. Dessuten har du muligheten til å velge smarte og moderne løsninger som man bare kan drømme om i gamle hus. Hva med en smarthusløsning som automatisk styrer lys, varme, og solbeskyttelse på vinduer? Er du ekstra trøtt på morgenen kan du til og med få ferdig brygget kaffe når du står opp!

Du får også en bolig som er mye rimeligere å varme opp enn et gammelt hus; strømregningene blir lavere siden huset har bedre isolasjon, tettere vindu og er bygget etter de siste tekniske kravene. I nye hus er det balansert ventilasjon. Et balansert ventilasjonsanlegg er et system som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Den nye luften gir i tillegg en lun temperatur, slik at ekstra energi ikke er nødvendig for å varme opp den friske luften. Om noen i familien er sensitiv for støv, eller sliter med astma eller allergi, så er balansert ventilasjon en stor fordel! Mange har også løsning for varme i gulv, noe som gir et behagelig innemiljø.

Mange glemmer ofte alt som ligger nedgravd utenfor huset. Alt av avløpsrør, drenering og kummer, vanninntak, internett og tv-kabler blir også nytt når du velger å bygge på ny tomt. Du slipper derfor å bekymre deg for om dreneringen er i orden eller om gamle avløpsrør lekker, som kan være tilfelle ved eldre hus.

Trygghet i garantien til en ny bolig

Som eier av en ny bolig vil man ikke bare få en bolig med god komfort og bra energieffektivitet, man får også trygghet. Denne tryggheten kommer i form av lavere og forutsigbare utgifter til drift og vedlikehold, samt boligens garantiperiode.

Et VestlandsHus levert av våre kompetente forhandlere skal gi deg den tryggheten du ønsker. Boligen og alle produkter er nye ved bygging, dette gjør at reklamasjonsansvaret er mye tydeligere enn ved for eksempel brukt bolig. Oppstår det reklamasjoner vil da husbyggeren kunne reklamere direkte til forhandler, disse vil så utbedre og ta eventuell dialog mot leverandørene selv.

Med andre ord gir en ny bolig mye av samme tryggheten som en ny bil; du vet hvem du har å forholde deg til, samt hvilke ansvar disse har i hele reklamasjonsperioden. Trygt og godt!

Ha kontroll på økonomien underveis

Ved rehabilitering av eldre hus blir det ofte kostbart dobbeltarbeid siden du må rive alt som er dårlig og gammelt, rette opp det gamle, for så å bygge opp på nytt. Det kan være dyrt å leie inn håndverkere til å gjøre hele jobben, og du har ofte ikke kontroll på hvor stor arbeidsmengden blir totalt. Det kan også dukke opp uforutsette overraskelser ved oppussing av eldre hus, som forsinker byggeprosessen og kan koste mye. I tillegg kan det være både upraktisk og slitsomt å måtte bo i et hus mens det er under renovering.

Ved å bygge nytt vil risikoen for uforutsette overraskelser være betydelig lavere, samtidig vil du kunne få nøkkelferdige priser fra utbygger. Dette gir god forutsigbarhet i samband med byggingen. Da vet du hva utgangspunktet for prisen er, og du har kontroll på budsjettet dersom du ønsker å gjøre endringer underveis. Ønsker du å håndtere noe av jobben selv, som for eksempel opparbeiding av tomt, overflatebehandling og lignende arbeid, så kan dette hjelpe litt på å holde kostnadene nede. Boligrådgiverne til VestlandsHus kan hjelpe deg med å finne ut av hva dere eventuelt kan gjøre selv, dersom det er ønskelig.